Instruccions

Per tal de participar en el projecte cal tenir en compte les següents instruccions i normes que determinen el correcte funcionament. 

nor-ma-

tiva

01

Accés

Per accedir als reptes i a les missions cada alumne té un usuari propi i una contrasenya, que li garanteix l’accés i la participació en el projecte. Està totalment prohibit proporcionar accés a altres alumnes que no formin part de cap equip.

02

Col·laboració

Cada participant del projecte forma part d’un equip, per buscar entre tots aquelles qualitats i habilitats necessàries per resoldre els reptes més complicats. Cal mantenir el contacte entre els membres del grup via Teams, sempre de forma respectuosa.

03

Reptes i missions

Cada repte plantejat conté diverses missions. Cal superar-les totes per poder seguir avançant. Quan un membre de l’equip desbloqueja una pantalla, tot l’equip hi podrà accedir, per seguir jugant.

04

Rànquing

En funció del temps emprat en cada missió i dels intents utilitzats per resoldre els reptes, cada equip anirà sumant punts i posicionant-se en el rànquing Atenea. Guanyarà aquell equip que sigui capaç d’ajudar la policia a capturar tots els criminals en el menor temps possible i de la forma més efectiva.

05

Horari

Els alumnes poden investigar, cercar informació, resoldre exercicis, etc. únicament en horari lectiu quan hagin acabat la feina proposada pel professor de la matèria que es trobi a l’aula, demanant prèviament el consentiment d’aquest.

INFORMACIÓ GENERAL

Inici 1 de febrer

Via plataforma web

Comunicació email i Teams